Loading...
disseny girona

La millor forma de fer la teva web

Tornar

AVISOS LEGAL WEB

CATALÀ

Denominació Social:    RAYMAR SOLUTIONS, S.L.
Nom Comercial:  Q480
Domicili Social:    Parc Cientific i Tecnològic de Girona, C/ Pic de Peguera, 15, 17003
(Edifici Giroemprèn –despatx A1- 06/07)
CIF / NIF:  B-17953613
telèfon:  972 20 30 20
e-Mail:  info@q480.cat
Nom de domini:  q480.cat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten de manera expressa de forma lliure i inequívoca a que les seves dades personals siguin tractades per part de Q480, per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic  o físic, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per Q480, així com per part dels col·laboradors amb els que aquest hagués establert  acords de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals, en tot cas les comunicacions  les realitzarà Q480,  i seran de productes i serveis relacionats amb la seva activitat.
  2. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de Q480
  3. Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

Q480, informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es volgués  realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació del servei. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1. E-Mail: info@q480.cat
2. Correu postal: Parc Cientific i Tecnològic de Girona, C/ Pic de Peguera, 15, 17003,  (Edifici Giroemprèn –despatx A1- 06/07)

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.
Q480, ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.